ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขยายเวลาทำการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขยายเวลาทำการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตลาดการลงทุนทางเลือก (พ.ค.) เตรียมขยายเวลาการซื้อขายโดยเปิดซื้อขายช่วงบ่ายเร็วขึ้น 30 นาที เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคมากขึ้น และให้เวลาแก่นักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์และปรับกลยุทธ์ให้ทันข่าวสาร ชั่วโมงการซื้อขายจะเริ่มขยายออกไปตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2024 ดังนี้:

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขยายเวลาทำการซื้อขาย

* เวลาเปิดและปิดของตลาดหลักทรัพย์จะถูกเลือกแบบสุ่มเสมอ ประมาณ 5 นาทีตามแนวทางปัจจุบัน

สำหรับตลาด Futures Exchange (TFEX) ชั่วโมงการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าและออปชั่น สกุลเงินล่วงหน้า และอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า จะถูกขยายออกไป 30 นาทีก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเที่ยง (ช่วงบ่าย) เพื่อให้สอดคล้องกับชั่วโมงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ